Sint-Jan de Doper

Naam Tel./GSM E-mail
Secretariaat Sabine Baert en Charlotte
Verbeke
sintjandedoperkachtem@gmail.com
Coördinator PA Filip
Mulier
0479
80 07 78
filip.mulier@sintcrispijnizegem.be
Pastoor E.H.
André
Kalumba
051
30 08 47
kalumbanzemba@yahoo.com
Diaken Stijn Hantson 0468 11 92 58 stijn.hantson@gmail.com
Lokale Pastorale Ploeg Sabine
Baert
0472
53 69 47
sabine.baert@skynet.be
Lokale Pastorale Ploeg Guido
Bonte
051
69 46 53
guido.bonte@telenet.be
Gebedsleider Filip
Mulier
0479
80 07 78
filip.mulier@sintcrispijnizegem.be
Kosteres Marinka
Verscheure
051
30 13 73
marinka1952@msn.com
Eerste
communie
Vormsel Michèle
Billiet
0478
37 79 07
michele.billiet@gmail.com
Jongeren-
pastoraal
Filip
Mulier
0479
80 07 78
filip.mulier@sintcrispijnizegem.be
Lectoren Liesbeth
Vandoorne
051
30 12 78
liesbeth.vandoorne@vabi.be
Misdienaars
Ziekenbezoek Trees
Dumortier
051
32 21 74
trees.dumortier@skynet.be
Ziekenbezoek Claudine
Rickaert
051
30 96 61
claudine.rickaert@hotmail.com
Welzijnszorg Filip
Mulier
0479
80 07 78
filip.mulier@sintcrispijnizegem.be
Broederlijk
Delen
Filip
Mulier
0479
80 07 78
filip.mulier@sintcrispijnizegem.be
koor
“Canto Rosso”
Patrick
Debruyne
051
31 19 41
patrickdebruyne4@skynet.be
Schoolkoor
Vicante
Ine
Buyck
051
31 11 64
secretariaat.vincentiusschool@telenet.be
Fanfare
Vrede en
Eendracht
Davy Carrette 0477 37 80 27 davy.carrette@skynet.be
Kerk en
Leven
Jeanique
Degroote
051
30 08 47
jeanique.degroote.decanaat@proximus.be
Kerkfabriek Ronny
Lefere
051
30 89 94
lefere.ronny@telenet.be

Aankomende activiteiten

jun
20
do
18:30 Gebedsviering Heilige Rita @ Kerk H. Hart
Gebedsviering Heilige Rita @ Kerk H. Hart
jun 20 @ 18:30
Gebedsviering Heilige Rita @ Kerk H. Hart
Gebedsviering ter ere van de Heilige Rita.