Eucharistie

Data Eerste Communie 2020 en 2021

WEEKENDVIERINGEN

Gemeente Kerk Zaterdag Zondag
Izegem Heilige Familiekerk 18.00 u.
Izegem Heilig Hartkerk
Izegem Sint Tillokerk 16.00 u. 10.30 u.
Emelgem Sint Pieterskerk 17.30 u. 18.00 u.
Kachtem Sint Jan de Doper kerk 09.00 u.

WEEKDAGVIERINGEN

Gemeente Kerk Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Izegem St.-Tillo / 18.30 u. / / 08.00 u.
Izegem H. Hart / / / 18.30 u. /
Izegem H. Familie / 18.30 u. / 18.30 u. /
Kachtem St.-Jan-de-Doper / 08.45 u. / / /
Emelgem St.-Pieter 19.00 u. / 19.00 u. / /

Aankomende activiteiten