Wie zijn wij?

De katholieke geloofsgemeenschappen H. Familie-Bosmolens, St.-Tillo Izegem, St.-Pieter Emelgem, St.-Jan de Doper Kachtem en St.-Blasius Lendelede vormen samen de pastorale eenheid Sint-Crispijn Izegem – Lendelede. De pastorale eenheid behoort tot de dekenij Roeselare-Izegem. E.H. André Kalumba werd in opvolging van deken Herman Lecluyse in oktober 2021 aangesteld als pastoor-moderator van de pastorale eenheid, die uitbreidde met Sint-Blasius, Lendelede. Dat dit tot bijkomende veranderingen zou leiden is vanzelfsprekend. Eén daarvan is het logo.

De pastorale eenheid Sint-Crispijn-Izegem was geen lang leven beschoren. Maar niet getreurd, ze herrees als een feniks uit haar as als Sint-Crispijn, versterkt door Sint-Blasius Lendelede.

Een nieuwe samenstelling noopte ons tot een aanpassing van het oorspronkelijke logo met de kerken. Voor zijn nieuwe creatie baseerde de ontwerper Wim Defour zich op het oude logo, aangevuld met een aantal suggesties vanuit de mandaatgroep van de pastorale eenheid. Ziehier zijn resultaat.


Het centrale element overleefde de make over. Niet verwonderlijk want Christus en zijn kruisdood zijn essentieel voor ons christelijke geloof. Jezus’ offer wordt beschouwd als de ultieme liefdesdaad zowel van hem als van zijn Vader. De marteldood sterven en het offeren van een zoon met de bedoeling de mensheid te bevrijden van egoïsme, angst, zwakte, bitterheid, onrust en disharmonie bieden perspectief op een nieuwe levenswijze waar het negatieve (dood) geen vat meer op heeft. Christus’ overlijden is de noodzakelijke stap tot de verrijzenis (eeuwig leven), een  wedergeboorte, een leven ten volle, beter en sterker dan voorheen, bevrijd van wat beknot.


De gestileerde kelk onder het kruis in combinatie met de gebogen lijnen verwijzen naar de wijn en het brood die tijdens de consecratie veranderen in het bloed en het lichaam van Jezus. Elke eucharistieviering is op die manier een dankbare herdenking van het offer dat Jezus voor ons bracht en waarvan de Bijbel door de eeuwen heen getuigt.


Hij die stormen stilde, boze geesten verdreef, mensen vrede en vergiffenis schonk en zieken genas leeft ons voor en nodigt ons uit Zijn spoor te volgen. Elk van ons maakt zijn eigen afdruk, maar uiteindelijk zijn we samen onderweg binnen een gemeenschap die ons draagt, ver-draagt en verder  draagt.  


Sint-Crispijn ging die eigen weg door zijn overtuiging te verkondigen en in de praktijk om te zetten in dienstbaarheid voor anderen. De duidelijke maar lichte voetsporen van het logo wijzen op de beraden maar discrete manier waarop Crispijn dit deed. Christus’ weg behoeft geen schijnwerpers maar geeft wel voldoende licht om het pad te wijzen en te vinden.


De twee cirkels die het logo begrenzen refereren op hun beurt aan de dynamiek van het stapsymbool. Naast hun verwijzing naar Christus en Crispijn via de letter C alludeert hun open structuur respectievelijk op de verticale en horizontale dimensie van onze levenskeuze. De licht gekleurde cirkel focust op God, op dat wat we niet helemaal vatten, wat ons overstijgt. Christus leidt ons op deze tocht. De donkere C van Crispijn oriënteert ons op de medemens. Net zoals ons voorbeeld willen we ons buiten onze veilige cocon van gelijkgezinden begeven en tonen wat onze overtuiging te bieden heeft, stellen we ons ten dienste van anderen. Onze cirkels zijn open, er zijn geen hekkens die buiten-, op- of uitsluiten. Er is vrije doorgang in alle richtingen voor iedereen.

 

Aankomende activiteiten

jul
18
do
18:30 Gebedsviering Heilige Rita @ Kerk H. Hart
Gebedsviering Heilige Rita @ Kerk H. Hart
jul 18 @ 18:30
Gebedsviering Heilige Rita @ Kerk H. Hart
Gebedsviering ter ere van de Heilige Rita.