Terugblik aanstelling parochieassistente Sofie Therry

Zondag 19 mei 2024: Pinksteren.  Een bomvolle Sint-Tillokerk.  Deken Renaat Desmedt ging de viering voor, samen met priester André.  ’t Was een feestelijke dag en dat om verschillende redenen.  Het was een hoogdag, en Sofie Therry werd aangesteld tot parochieassistente.  Het koor ‘Gloriante’ van de bosmolens verzorgde de viering feestelijk met hun zang.  De zoon van Sofie zorgde voor een verrassing door een muzikaal stukje te brengen op Hobo (Samen met zijn leraar Dirk Boehme, die ook de organist was.) Renaat gaf een ‘begeesterende’ preek.  ’t Pinkstert in de kerk, herhaalde hij verschillende malen.  Hij had het over de evolutie binnen onze kerkgemeenschap, niet alleen bij onze eigen bisschoppen, maar ook in Rome, onder stimulans van onze huidige paus Franciscus.  Er groeit openheid om vrouwen meer kansen te geven binnen de kerk (diakenwijding komt ter sprake), om gehuwde mannen ook toe te laten tot het priesterambt.  Voor het eerst in de geschiedenis gaat de synode niet door met alleen kardinalen, maar er nemen ook leken aan deel, zowel mannen als vrouwen. Als dat geen werking van de geest is… hoor ik deken Renaat zeggen.  Na zijn homilie werd het nog concreter. 

Sofie werd aangesteld als parochieassistente van de pastorale eenheid Sint-Crispijn.  Met een krachtige stem sprak zij aan de micro haar engagement uit voor de ganse verzamelde gemeenschap.  Zij wordt nu medeverantwoordelijk voor het pastoraal beleid binnen onze pastorale eenheid.  Als dat geen ‘HOOG-DAG’ is. Na de viering was er een koffietafel, zonder koffie zoals priester André zei, maar met een goed glas wijn, fruitsap of water.  Er werd nog heel wat nagekaart, proficiat gewenst, in de allereerste plaats aan Sofie, ook aan het koor Gloriante, en ook aan onze voorganger, deken Renaat (die steeds welkom is in Izegem, zei priester André in zijn slotwoord). 

Wij zijn dankbaar voor het engagement van Sofie, dankbaar dat zij binnen de kerk haar ‘roeping’ kan volgen, dankbaar voor de vele vrijwilligers die deze mooie receptie mogelijk maken.  Ja, inderdaad, de geest werkt.  ’t Pinkstert in de kerk.

Filip Lesy

Aankomende activiteiten

jun
20
do
18:30 Gebedsviering Heilige Rita @ Kerk H. Hart
Gebedsviering Heilige Rita @ Kerk H. Hart
jun 20 @ 18:30
Gebedsviering Heilige Rita @ Kerk H. Hart
Gebedsviering ter ere van de Heilige Rita.